Dobrodošli na spletnih straneh podjetja Environ

Ali zaradi vse bolj obsežne in zapletene zakonodaje s področja varstva okolja iščete strokovne osebe z izkušnjami, ki bi vam pomagale, da bi vaše podjetje obratovalo skladno z zakonsko določenimi zahtevami?

Potrebujete okoljevarstveno dovoljenje, vodno dovoljenje, ..., ali se samo želite prepričati, da ga ne potrebujete?

Ne veste kako morate voditi evidence in kako poročati?

Želite slediti novim obveznostim, ki jih prinašajo spremembe zakonodaje?

Podjetje Environ vam svetuje in nudi vso podporo. S tem ne boste samo izpolnjevali zahtev, ki vam jih nalaga zakonodaja, ampak boste optimizirali procese in zmanjšali stroške ter postali okolju prijazni in uspešnejši pri trženju izdelkov in storitev.

Kontaktirajte nas, z veseljem vam bomo pomagali!

Skupaj spreminjamo okolje na bolje

Podjetje Environ vam nudi svetovanje s celotnega področja varstva okolja. Opravi pregled obratovanja podjetja in dokumentacije ter izdela oceno stanja obratovanja v skladu z zakonsko določenimi zahtevami. Izdela vam predlog ukrepov za uskladitev ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti ter dopolnitev zakonsko predpisane dokumentacije.

Kot pooblaščena oseba vas zastopa pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj, soglasij, vpisov v evidence, vodnih dovoljenj, ... ali kot Skrnbik varstva okolja po Zakonu o varstvu okolja.

Izdeluje načrte gospodarjenja, zbiranja in ravnanja z odpadki, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavi vodenje evidenc, pomaga pri poročanju ter pridobi pooblaščene izvajalce monitoringov emisij snovi v zrak in vode in pooblaščene zbiralce ali predelovalce odpadkov.

Pripravi vas na obisk okoljskega inšpektorja ali kot pooblaščena oseba sodeluje pri inšpekcijskem pregledu v upravnem in prekrškovnem postopku.

Zavedamo se, da v podjetjih zaposleni pogosto opravljajo več funkcij in tako težko sledijo vsem zahtevam, novostim in spremembam s področja varstva okolja, zato lahko v vašem podjetju prevzamemo skrb za varstvo okolja, tudi kot skrbniki varstva okolja v skladu s 66. členom Zakona o vartsva okolja za podjetja, ki morajo za naprave iz 110. člena ali za obrate iz 131. člena pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena. 

Za vas organiziramo tudi izobraževanja zaposlenih po vaših željah.

Kje nas najdete

Brnčičeva ulica 45
1000 Ljubljana
Slovenija

Pokličete nas lahko na:

T : 01 81 00 790
M : 040 324 324
F : 01 562 05 83
M: info@environ.si

Kontaktirajte nas