Dobrodošli na spletnih straneh podjetja Environ

Ali zaradi vse bolj obsežne in zapletene zakonodaje s področja varstva okolja iščete strokovne osebe z izkušnjami, ki bi vam pomagale, da bi vaše podjetje obratovalo skladno z zakonsko določenimi zahtevami?

Potrebujete okoljevarstveno dovoljenje, vodno dovoljenje, ..., ali se samo želite prepričati, da ga ne potrebujete?

Podjetje Environ vam svetuje in nudi vso podporo. S tem ne boste samo izpolnjevali zahtev, ki vam jih nalaga zakonodaja, ampak boste optimizirali procese in zmanjšali stroške ter postali okolju prijazni in uspešnejši pri trženju izdelkov in storitev.

Skupaj varujemo okolje

Podjetje Environ vam nudi svetovanje s področja varstva okolja in izvaja pregled zakonsko predpisane dokumentacije, opravi pregled obratovanja podjetja z vseh področij varstva okolja in izdela oceno stanja obratovanja z zakonsko določenimi zahtevami in nudi predlog ukrepov za uskladitev ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.

Pripravi vas na obisk okoljskega inšpektorja ali kot pooblaščena oseba sodeluje pri inšpekcijskem pregledu v upravnem in prekrškovnem postopku.

Nudi vam pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj, soglasij in vpisov v evidence.

Izdela načrt gospodarjenja z odpadki, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavi vodenje evidenc, pomaga pri poročanju ter pridobi pooblaščene izvajalce monitoringov in pooblaščene zbiralce ali predelovalce odpadkov.

Kje nas najdete

Brnčičeva ulica 45
1000 Ljubljana
Slovenija

Pokličete nas lahko na:

T : 01 81 00 790
M : 040 324 324
F : 01 562 05 83
M: info@environ.si

Kontaktirajte nas